Mae papur wedi'i orchuddio, a elwir hefyd yn bapur celf, yn fath o bapur sydd wedi'i orchuddio.Mae'n bapur argraffu o ansawdd uchel wedi'i wneud o bapur sylfaen sydd wedi'i beintio'n wyn.Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer argraffu cloriau a darluniau llyfrau a chyfnodolion pen uchel, yn ogystal â ffotograffau lliw, amrywiol hysbysebion nwyddau cain, samplau, pecynnu nwyddau, nodau masnach, ac ati.

 

Mae wyneb papur papur wedi'i orchuddio yn llyfn ac yn sgleiniog.Mae llyfnder y papur gorchuddio yn gyffredinol yn y 6001000au oherwydd bod gwynder y paent a ddefnyddir yn fwy na 90%, mae'r gronynnau'n hynod o fân, ac mae wedi'i galendr gan galendr uwch.

 

Yn ogystal, mae gan y paent arlliw gwyn braf ac mae wedi'i wasgaru'n gyfartal ar draws y papur.Rhaid i bapur gorchuddio fod â gorchudd tenau, homogenaidd sy'n rhydd o swigod aer, yn ogystal â digon o gludiog i atal y papur rhag powdr a cholli ei wallt wrth argraffu.