Cam bach Gwahaniaeth mawr - Bwrdd Bio

Ailgylchu AG traddodiadol

一 : Ailgylchu deunydd o'r radd flaenaf

1.collecting
2.sortio
3.shredding
4.washing
5.melio a pheledu

news401_1

二 : Heriol

1. Dim ond cyfran fach o blastig sgrap sy'n cael ei adfer i'w ailddefnyddio neu ei ailgylchu.
2. Efallai mai ailgylchu cost-effeithiol ac effeithlon y llif plastig cymysg yw'r her fwyaf sy'n wynebu'r diwydiant ailgylchu.

三 material Deunydd crai

news401_2

Nid yw'r bioddiraddadwyedd yn dibynnu ar y deunydd crai, yn hytrach mae'n dibynnu'n llwyr ar strwythur cemegol y polymer.

四 : Compostio / Bioddiraddadwy

1 :Bioddiraddadwy wedi'i gynnwys fel un o'r dull wrth gompostio.
2 contain Yn cynnwys carbon cymedrig pydradwy yn y pwnc ar ôl ei dreulio gan y micro-organeb rhyddhawyd y carbon yn llawn i'r cylch

news401_3

Process : Proses compost Bio / PLA NUAP

news401_4 news401_5 news401_6 news401_7

Tystysgrif 六 : sydd gennym 

news401_8


Amser post: Ebrill-01-2021