Ewch â chi i adnabod y “chwyldro gwyrdd” yn y diwydiant pecynnu

Bydd llawer o ddeunydd pacio yn cyd-fynd â siopa ar-lein ac all-lein. Fodd bynnag, bydd deunyddiau nad ydynt yn amgylcheddol a phecynnu ansafonol yn achosi llygredd amgylcheddol i'r ddaear. Heddiw, mae'r diwydiant pecynnu yn mynd trwy "chwyldro gwyrdd", gan ddisodli deunyddiau llygrol â deunyddiau pecynnu sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd fel ailgylchadwy, bwytadwy a bioddiraddadwy, er mwyn hyrwyddo datblygiad ecolegol cynaliadwy a gwarchod amgylchedd byw dynolryw. Heddiw, gadewch i ni ddod i adnabod y "pecynnu gwyrdd" gyda'n gilydd.

▲ Beth yw pecynnu gwyrdd?

Mae pecynnu gwyrdd yn unol â datblygu cynaliadwy ac mae'n cynnwys dwy agwedd:

Mae un yn ffafriol i adfywio adnoddau;

Yr ail yw'r difrod lleiaf i'r amgylchedd ecolegol.

Take you to

Pecynnu pecynnu cadarnhaol ac adnewyddadwy
Er enghraifft, gellir ailddefnyddio pecynnu cwrw, diodydd, saws soi, finegr, ac ati mewn poteli gwydr, a gellir ailgylchu poteli polyester hefyd mewn rhai ffyrdd ar ôl eu hailgylchu. Mae'r dull corfforol yn cael ei buro a'i falu'n uniongyrchol ac yn drylwyr, a'r dull cemegol yw malu a golchi'r PET wedi'i ailgylchu (ffilm polyester) a'i ail-bolymeiddio i mewn i ddeunydd pecynnu wedi'i ailgylchu.

Pecynnu Pecynnu
Mae deunyddiau pecynnu bwytadwy yn llawn deunyddiau crai, bwytadwy, diniwed neu hyd yn oed yn fuddiol i'r corff dynol, ac mae ganddynt rai nodweddion megis cryfder. Maent wedi datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ei ddeunyddiau crai yn bennaf yn cynnwys startsh, protein, ffibr planhigion a sylweddau naturiol eraill.

Materials Deunyddiau pecynnu biolegol naturiol
Gellir dadelfennu'n hawdd deunyddiau biolegol naturiol fel papur, pren, deunyddiau gwehyddu bambŵ, sglodion coed, ffabrigau cotwm lliain, gwiail, cyrs a choesau cnwd, gwellt reis, gwellt gwenith, ac ati, yn yr amgylchedd naturiol, peidiwch â llygru'r ecolegol amgylchedd, ac mae'r adnoddau'n adnewyddadwy. Mae'r gost yn is.

Take you to-2

Pecynnu pecynnu bioddiraddadwy
Mae gan y deunydd hwn nid yn unig swyddogaethau a nodweddion plastigau traddodiadol, ond gall hefyd rannu, diraddio ac adfer yn yr amgylchedd naturiol trwy weithred micro-organebau pridd a dŵr, neu weithred pelydrau uwchfioled yn yr haul, a'i adfywio o'r diwedd mewn a ffurf wenwynig. Ewch i mewn i'r amgylchedd ecolegol a dychwelyd i natur.

Take you to-3

Package Mae pecynnu bioddiraddadwy yn dod yn duedd yn y dyfodol
Ymhlith y deunyddiau pecynnu gwyrdd, mae "pecynnu diraddiadwy" yn dod yn duedd yn y dyfodol. Gan ddechrau o fis Ionawr 2021, gan fod y "gorchymyn cyfyngu plastig" cynhwysfawr ar ei anterth, mae bagiau siopa plastig na ellir eu diraddio wedi'u gwahardd, ac mae'r farchnad pecynnu plastig a phapur diraddiadwy wedi mynd i gyfnod ffrwydrol yn swyddogol.

O safbwynt pecynnu gwyrdd, y dewis mwyaf dewisol yw: dim pecynnu na chyn lleied o ddeunydd pacio, sy'n dileu effaith pecynnu ar yr amgylchedd yn sylfaenol; ac yna pecynnu y gellir ei ddychwelyd, y gellir ei ailddefnyddio neu becynnu ailgylchadwy. Mae buddion ac effeithiau ailgylchu yn dibynnu ar y system ailgylchu a chanfyddiadau defnyddwyr. Pan fydd gan bawb yr ymwybyddiaeth o ddiogelu'r amgylchedd, bydd ein cartrefi gwyrdd yn bendant yn dod yn well ac yn well!


Amser post: Awst-18-2021