Beth yw Cyfeiriad Graen Papur?Sut i ddewis y cyfeiriad grawn cywir?

Nid yw pob papur yn gyfeiriadol, a chynhyrchir cyfeiriad grawn yn ystod y broses gwneud papur peiriant.
Mae gwneud papur â pheiriant yn gynhyrchiad parhaus, rholio.Mae'r mwydion yn cael ei fflysio i lawr yn gyflym o un cyfeiriad, gan achosi nifer fawr o ffibrau'n cael eu trefnu i gyfeiriad llif y dŵr.Ar ôl cael ei osod, mae'n dod yn bapur gyda chyfeiriad grawn.Felly, mae cyfeiriad grawn papur y gofrestr bob amser yn berpendicwlar i'r craidd papur.
Sut i bennu cyfeiriad grawn papur?
1.Arsylwi arwyneb papur --

Prif gydran papur yw ffibrau planhigion.Cymerwch ddarn o bapur ac arsylwch yn ofalus o dan olau llachar.Fe welwch fod y ffibrau byr ar y papur wedi'u trefnu'n bennaf i gyfeiriad penodol.Cyfeiriad grawn papur yw'r cyfeiriad hwn.(Gallwch geisio arsylwi gyda chwyddwydr)
1
(mae cyfeiriad llinell ddu yn cynrychioli cyfeiriad grawn papur, felly fel y llun uchod.)
2. I blygu'r papur --
Dwy ddalen sgwâr o bapur o'r un maint, rychau cyferbyniol ar hyd yr edau ac yn berpendicwlar iddi.Yn gyfochrog â chyfeiriad grawn papur, mae'n haws ei blygu, ac mae'r crychau'n sythach;Nid yw perpendicwlar i gyfeiriad grawn papur yn hawdd ei blygu, ac mae'r crychiadau yn afreolaidd.
2
3. I rwygo'r papur --
Rhwygwch wythïen ar hyd a pherpendicwlar i'r cyfeiriad grawn papur, yn y drefn honno, fel y dangosir yn y llun isod.Mae cyfeiriad grawn syth yn haws ei rwygo, yn haws ei rwygo'n syth, ac mae ganddo lai o ymylon papur ar ôl rhwygo;cyfeiriad grawn fertigol yn fwy anodd i rwygo, anodd ei rhwygo yn syth, ac mae burrs mwy amlwg ar ôl rhwygo.
3
4.Arsylwi'r crymedd naturiol--
Fel y dangosir yn y gymhariaeth llun isod, mae anystwythder papur yn wahanol pan i gyfeiriad grawn papur ac yn berpendicwlar iddo.Os byddwch chi'n plygu'r papur i ddau gyfeiriad â llaw, byddwch chi'n teimlo mwy o wrthwynebiad pan fydd cyfeiriad grawn papur fertigol wedi'i blygu.
4
*Gwylio a phlygu yw'r prif ddulliau o nodi cyfeiriad grawn papur heb ei niweidio.*

Sut i ddewis y cyfeiriad grawn cywir ar gyfer gwahanol gymwysiadau?
1. Papurau diwylliannol:
Ar gyfer papurau diwylliannol fel papur di-bren / Papur celf / Noard celf, yn yr arddull ryngwladol, mae nifer uwch ar y dechrau yn dynodi grawn byr ac mae'r nifer isaf ar y dechrau yn dynodi grawn hir.Er enghraifft: 70 x 100cm → grawn hir;100 x 70cm → grawn byr;
5
2.Packaging blychau:
Ar gyfer cynhyrchu blychau pecynnu sy'n defnyddio papur felBwrdd blwch plygu C1S, mae grawn hir yn fwy arwyddocaol na grawn byr.Mae cyfeiriad rhedeg y peiriant yn ystod prosesu a gorffen pellach yn bwysicach, er enghraifft ar gyfer torri marw neu stampio a boglynnu.Mae'r rhan fwyaf o'r peiriant yn rhedeg yn well gyda grawn hir.Felly fel arfer cedwir y cyfeiriad grawn yn llorweddol (gan dybio bod y fflapiau agoriadol ar y brig a'r gwaelod).Mae hyn oherwydd bod cartonau fel arfer yn cael eu dal gan yr ochrau, ac mae angen anystwythder i'r cyfeiriad hwnnw yn swyddogaethol.

78

3. Cwpanau papur / powlenni:
Cwpan papur/ dylai cyfeiriad uchder corff powlenni ddilyn ar hyd y cyfeiriad grawn fel y dengys y llun isod.Fel arall, bydd y corff cwpan yn anodd ei rolio i fyny ac mae'r anystwythder hefyd yn wael iawn!Felly rhowch sylw i hyn ar ôl i'ch deunyddiau stoc cwpan gyrraedd ac yn barod i'w cynhyrchu!
9


Amser postio: Awst-24-2023