Beth yw tuedd pris Bwrdd Ifori?

A barnu oddi wrth nodweddion amrywiad pris ybwrdd iforifarchnad yn y pum mlynedd diwethaf, y pris ym mis Gorffennaf ac Awst eleni yn is na'r gwerth isaf mewn pum mlynedd.Er bod y pris wedi adlamu ym mis Medi, mae'n anodd codi islaw'r gwerth isaf yn y blynyddoedd diwethaf yn seiliedig ar y duedd bresennol ar i fyny.Gellir gweld bod pwysau gweithredu'r farchnad wedi bod yn gymharol uchel eleni.Ers diwedd y chwarter cyntaf, mae pris FBB wedi gostwng yn is na'r isaf o bron i bum mlynedd.Yn y trydydd chwarter, mae'r farchnad wedi dechrau cyrraedd y gwaelod, ond mae pris cyffredinol y papur ar lefel isel.


A barnu oddi wrth amrywiadau tymhorol obwrdd blwch plyguyn y 10 mlynedd diwethaf, y trydydd chwarter fel arfer yw'r pwynt pontio rhwng y tymhorau allfrig a'r tymor brig, ac mae prisiau papur wedi troi o ostwng i godi.Mae tueddiad y farchnad eleni yn gyffredinol yn unol ag amrywiadau tymhorol.Oherwydd prisiau papur isel, costau cynyddol, a gwella cyflenwad a galw, mae prisiau papur wedi adlamu ers mis Awst yn uwch na lefel gyfartalog y blynyddoedd blaenorol.