Defnyddir papur gwrthbwyso yn bennaf ar gyfer argraffu printiau lliw lefel uwch ar weisg argraffu lithograffig (wrthbwyso) neu weisg argraffu eraill, ac mae'n addas ar gyfer argraffu cloriau llyfrau un-liw neu aml-liw, testunau, mewnosodiadau, lluniau, mapiau, posteri, lliw nodau masnach, a phapur pecynnu amrywiol.Mwydion cemegol o bren conwydd cannu a'r swm cywir o fwydion bambŵ yw'r prif gynhwysion mewn papur gwrthbwyso.Mae angen llenwi a maint trwm, yn ogystal â maint arwyneb a chalendr, wrth brosesu papur gwrthbwyso.Ar ôl cael eu creu, mae gan lyfrau a chyfnodolion rinweddau gwahanol ac maent yn wastad ac yn anodd eu newid.

 

Mae math o bapur copi leuco o'r enw papur copi carbonless yn cynnwys y galluoedd copïo uniongyrchol a datblygu lliw uniongyrchol.Pan fydd grym allanol yn cael ei gymhwyso, mae'r pigment sy'n sensitif i rym ac ateb olew yn y microcapsiwlau yn gorlifo ac yn dod i gysylltiad â'r datblygwr lliw, gan achosi adwaith lliwio a gweithredu fel asiant copïo.Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer biliau, nodiadau ariannol parhaus, nodiadau ariannol busnes cyffredinol, a dogfennau ffurf niferus eraill.